Om Dataverktøyet

er et internettbasert kartleggings- og publiseringsverktøy. Verktøyet er utviklet for å støtte kartleggingen og det videre planleggingsarbeidet i kommunene, og tas i bruk allerede i kartleggingsfasen av de som er ansvarlige for tilbudene. Faste strukturer rundt tilbudet - som kategori, målgrupper, geografisk dekningsområde  - sikrer god oversikt og gjenfinnbarhet både innenfor den enkelte kommune, men også på tvers av kommunegrenser og for publikum.

Verktøyet er to-delt, det finnes en intern registreringsløsning som kommunene benytter i sitt planleggingsarbeid, og en publikumsløsning der tilbudene kan søkes frem.

  • Tilbudsmengden og -informasjonen kan hele tiden være oppdatert
  • Tilbudsinformasjonen kan oppdateres desentralt av de som eier tilbudet i kommunen eller organisasjonen
  • Man får total oversikt over alle tilbud som er tilgjengelige i kommunen, uavhengig av hvilken etat som er "tilbudseier"
  • Tilbudsdata kan fremvises i ulike rapport-fremstillinger, f.eks. tilbud som har brukermedvirkning eller som er evaluerte
  • Tilbud i henhold til ansvarsområder i pyramiden synliggjøres
  • Kvalitetssikring av data er innbygd i den interne registreringsløsningen i verktøyet
  • Verktøyet tilrettelegger for interkommunalt samarbeid om tilbud og tjenester
  • Tilbud fra andre medlemskommuner, organisasjoner, fylke, region og stat vil være tilgjengelig for kommunens planleggingsformål dersom tilbudet er registrert og har dekningsområde i kommunen.

Pyramiden er en grafisk fremstilling av tilbudene fordelt etter ansvarsområdene: tilbud til alle, tilbud til de som trenger mer og hjelpetilbud. Fra pyramideoversikten kan man klikke seg ned til detalj-informasjon for hvert enkelt tilbud. Pyramiderapportene er tilgjengelig i menyvalget "Pyramiden".

Ved hjelp av den interne registreringsløsningen legger kommunen selv inn sine tilbud i henhold til de strukturene som det er lagt opp til i metoden. Etterhvert som kartleggingen skrider frem legges tilbudene inn i Nettungens database med kontaktinformasjon, kategorier, målgrupper, prosjekt-tilhørighet og geografiske dekningsområder. Man kan derved ha fortløpende oversikt over tilbudsmengden. Kvalitetssikring støttes ytterligere ved at verktøyet har en innbygd arbeidsflyt-løsning.

Organisasjonen selv bestemmer hvilke tilbud som skal vises til publikum. Tilbudene fremvises etter geografisk dekningsområde eller tilbudseier, tjenesteområder, målgrupper og gjennom pyramiden. Tilbudene kan også fremsøkes etter forskjellige andre kriterier som diagnoser, prosjekter, tekstsøk, type tilbud og aldersgruppervia "Avansert søk"

Dersom man ønsker å bruke dataverktøyet, blir man abonnent og betaler en årlig abonnementsavgift. Denne inkluderer at man kan benytte basisversjonen som består av registrerings- og publikumsløsningen.
For mer informasjon, kontakt Nettungen.no ved  Knut Kolset  eller Gørild Strand .

  • Dataverktøyet