Pyramiden i Nettungen

Pyramiden i Nettungen er en grafisk fremstilling av tilbudene fordelt etter ansvarsområder. Pyramiden gjenspeiler måten tilbudene er kartlagt på, nemlig gjennom de tre nivåene:

  • hjelpetilbud
  • tilbud til de som trenger mer
  • tilbud til alle
Pyramiden i Nettungen - en metode for kartlegging og planlegging av tilbud i en kommune.
der "tilbud til alle" danner fundamentet i pyramiden.

Hvert nivå i pyramiden er inndelt i pyramiderom som grupperer tilbudene etter ansvarsområder. Denne fremstillingen av tilbud i en kommune gjør det enklere å vurdere bredden i tilbudene og hvor det er nødvendig å sette inn ytterligere ressurser. For enkelte av ansvarområdene kan det også være tilknyttet lovpålegg eller føringer. Se linker nederst på siden.

Noen av ansvarsområdene har tilleggs-beskrivelse og linker til mer informasjon. Denne forklaringen kommer frem i venstre-menyen når man klikker på forklarings-symbolet - Finn-mer-informasjon-symbol
- i pyramide-rommet.

Tiltakskjeder

En tiltakskjede i Nettungen er en kjede av tilbud innenfor et nivå i pyramiden eller på tvers av pyramidenivåene. En tiltakskjede utfyller og overlapper hverandre og dekker ulike behov, f.eks. i forhold til en målgruppe. En tiltakskjede fremkommer i pyramiden for en kommune når man foretar en avgrensning i forhold til en eller flere målgrupper (høyre-menyen). Mer om tiltakskjeder under metode.

Dersom kommunen har organisert sine tilbud i pyramiden vil den være valgbar fra venstremenyen. Ved å klikke på romnavnet i pyramiden vil kommunenens tilbud innenfor dette pyramiderommet fremkomme i en egen liste nederst i bildet. Herfra kan man klikke seg ned til detaljinformasjon om hvert enkelt tilbud.

Her kan du finne ulike lover og paragrafer som har relevans for barn og unges oppvekstvilkår samt tverrfaglig samarbeid.
Se oversikt i Oppvekstbanken

Se oversikt i Oppvekstbanken

  • Om pyramiden